SMART SIKKERHET

7 TING DU BØR VITE OM SLAM

29. september 2022

Jobbe med slam

  1. ETT PUST KAN DREPE – gjødselgass i riktig konsentrasjon dreper. Den farligste gassen, hydrogensulfid, kan angripe luktesansen din, selv ved lave konsentrasjoner, noe som betyr at du ikke en gang er klar over det. Ved høyere konsentrasjon vil det påvirke pusten og føre til forvirring og til slutt kollaps. 
  2. Mange mennesker har druknet i eller blitt kvalt av slam eller slamgass – ofte blir en annen person som prøver å redde også drept.
  3. Sørg for sikre gjerder rundt laguner, groper og tanker for å stoppe alle fra å falle eller klatre inn. Hold alle godt unna områder som lagrer slam. 
  4. Planlegg omrøring og pumping av bløtgjødsel nøye. Hold alle ikke-autoriserte personer unna.
  5. Bland og rør på en dag med god vind, og bland alltid fra et sted utenfor bygninger. Omrøring inne i en bygning krever flere sikkerhetstiltak og bør unngås.
  6. Det slippes ut gass så snart blandingen starter.
  7. Ingen må ha tilgang til området der det røres i slam før minst 30 minutter etter at arbeidet er avsluttet.