SMART SIKKERHET

BESKYTT BARNA PÅ GÅRDEN

29. september 2022

BESKYTT BARNA PÅ GÅRDEN

Selg om mange barn kan virke selvsikre når de beveger seg rundt på gården, utsettes de fortsatt for et høyt risikonivå. De kan bli skadet eller drept av maskiner eller dyr og er spesielt utsatt på gårdsplassen. Det er ditt ansvar å sørge for at gården er så trygg for barn som mulig eller å holde barn unna.

Når barn under 16 år er på gården, bør dette planlegges og de må alltid være under oppsikt av en voksen som ikke er opptatt med arbeid. Hvis det er barn på gården, er det viktig at alle som jobber der vet det. 

Her er et par andre ting du bør huske på.

HOLD BARN UNNA ALLE MASKINER

 • Barn skal ikke oppholde seg på steder der det brukes maskiner.
 • Hvis du har barn (eller voksne) i en tilhenger, må du sørge for at de sitter trygt og at de er under oppsyn under hele turen. 
 • Fjern alltid nøkler, lås førerhuset og sørg for at frontlasteren er nede på bakken.
 • Sjekk loven der du er, for i mange land er det forbudt for barn under 13 år å kjøre eller sitte på med landbruksmaskiner. 
 • Kontroller at alle maskiner har god sikt i alle retninger, slik at du ser barn – sjekk og vask speil og vinduer daglig. 

BESKYTT BARN MOT HUSDYR

 • Store husdyr kan utilsiktet skade eller drepe barn, så hold barn borte fra områder med inngjerdede dyr.
 • Vær ekstra på vakt rundt dyr med unger.
 • Sørg for at alle veterinærmedisiner er låst inn.

GENERELL RISIKO RUNDT BARN PÅ GÅRDEN

 • Sørg for at barn ikke kan komme inn i kornbinger.
 • Sørg for at kjemikalier alltid er låst inn.
 • Vurder å installere plateporter som det ikke er mulig å klatre over.
 • Høystakker kan se morsomme ut, men de kan kollapse. Hold stiger unna, og se alltid etter tegn på at barn kan leke inne i stakken før du arbeider med den.