" " NOWOŚCI | GOTOWI DO DZIAŁANIA " "

9 Kwiecień 2020 r.

gotowidodzialania

AGCO i nasi dealerzy działają zdecydowanie w obliczu niepewności związanej z pandemią koronawirusa COVID-19.

Tu, w Europie, podejmujemy bezprecedensowe wyzwanie, wdrażając wyjątkowe środki w celu ochrony dobrobytu i bezpieczeństwa nas samych, naszych klientów i naszych społeczności. W tych niezwykle wymagających czasach kluczowym priorytetem AGCO jest zapewnienie ochrony i utrzymania łańcucha dostaw żywności. 

Jednym z podejmowanych przez nas działań jest modyfikowanie procesów w zakresie magazynowania części, tak aby jak najlepiej pomagać naszym partnerom dystrybucyjnym w zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb klientów. Pozwoli to stworzyć bezpieczne środowisko pracy, uwzględniające zalecane wytyczne dotyczące dystansu społecznego, a jednocześnie spełniające potrzeby klientów w zakresie wsparcia związanego z częściami i usługami. Mimo że magazyny części AGCO mogą pracować przy zmniejszonej wydajności, nasze zespoły wsparcia technicznego i serwisu terenowego są odpowiednio przygotowane i wyposażone oraz zapewniają kluczowe wsparcie naszym dealerom, którzy pozostają w dużej mierze otwarci, aby wspierać Was w tych trudnych czasach. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat obecnie świadczonych usług należy skontaktować się bezpośrednio z dealerem.

Prosimy pamiętać, że w AGCO nasza rola polegająca na pomaganiu rolnikom w żywieniu całego świata ma nadrzędne znaczenie. Jesteśmy dumni, że możemy Was wspierać.