PRYWATNOŚĆ


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma AGCO Corporation oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne („AGCO”) prowadzi tę witrynę internetową do celów informacyjnych, edukacyjnych, marketingowych i komunikacyjnych. Celem tej Polityki prywatności jest określenie sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które możemy pozyskać od osób odwiedzających tę witrynę internetową. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 18 grudnia 2014 roku. Korzystając z tej witryny internetowej, odwiedzający akceptuje postanowienia niniejszej Polityki prywatności oraz udziela firmie AGCO zgody na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z zawartym tutaj opisem.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Aby wyrazić zainteresowanie produktami i usługami AGCO albo poprosić o informacje o produktach i usługach AGCO, odwiedzający może zostać poproszony o przekazanie pewnych takich informacji, jak imię i nazwisko, zawód, nazwa pracodawcy lub prowadzonej działalności, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer telefonu, jak również opis zainteresowań i przyczyny wnioskowania o dodatkowe informacje. W niniejszej witrynie internetowej wykorzystujemy również pliki cookie i/lub znaczniki remarketingowe, aby gromadzić informacje mogące zawierać nazwę komputera odwiedzającego, jego adres IP, lokalizację, historię przeglądanych stron, konfigurację, preferencje i ustawienia przeglądarki. Sposób, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i znaczniki remarketingowe, został szczegółowo omówiony w poniższej sekcji. W jaki sposób dane są gromadzone i wykorzystywane?

Opisane tutaj dane gromadzimy na różnorodne sposoby, między innymi za pomocą formularzy internetowych oraz takich technologii, jak pliki cookie i rejestrowanie danych sieciowych. Gromadzone dane mogą być przesyłane do firmy AGCO pocztą e-mail i/lub przechowywane w bazie danych albo za pomocą innych środków elektronicznych. Te dane są również wykorzystywane do zarządzania usługami dotyczącymi naszej witryny internetowej oraz do celów analizy rynku i klientów, jak również w celu analizy, rozwijania i ulepszania naszych usług. Te dane mogą być wykorzystywane w tym zakresie do celów komunikacyjnych oraz marketingowych i promocyjnych oraz do powiadamiania odwiedzających o produktach i usługach.

W jaki sposób te dane będą ujawniane lub udostępniane?

Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani wynajmować danych osobowych innym podmiotom bez zgody odwiedzającego. Możemy jednak udostępniać lub ujawniać dane odwiedzających poniższym podmiotom, które mogą następnie wykorzystywać je zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności:

a) Pracownicy i przedstawiciele firmy AGCO

b) Przedstawiciele, którzy profilują dane odwiedzających do celów marketingowych

c) Dowolne podmioty mające do tego prawo ustawowe lub nakazowe

d) Dealerzy, dystrybutorzy i partnerzy biznesowi AGCO

e) Podmioty stowarzyszone i dostawcy AGCO

Możemy również udostępniać i ujawniać dane osobowe, gdy wymagają tego od nas przepisy prawa albo postanowienie sądowe, w ramach ochrony naszych klientów, ochrony życia ludzkiego, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług oraz ochrony praw lub własności firmy AGCO.

Jak wygląda kwestia plików „cookie” i „znaczników remarketingowych”?

Na komputerze lub urządzeniu osoby użytkującej lub odwiedzającej naszą witrynę internetową umieszczamy co najmniej jeden plik cookie. Te pliki cookie to małe pliki z danymi, które przekazują do naszego serwera informacje o odwiedzających, takie jak typ komputera lub urządzenia, adres IP, lokalizacja, historia przeglądanych stron, konfiguracja, preferencje i ustawienia przeglądarki. Wykorzystujemy te informacje w celu usprawnienia działania naszej witryny internetowej, gromadzenia danych na temat aktywności online użytkowników witryny oraz w celu kompilowania danych analitycznych. Pliki cookie można usunąć lub zablokować na urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki.

Aby dotrzeć do osób, które według naszej wiedzy odwiedziły już naszą witrynę internetową, używamy w naszej witrynie internetowej również znaczników remarketingowych. Stosowany w naszej witrynie znacznik remarketingowy Google AdWords instaluje pliki cookie na komputerach użytkowników, dzięki czemu Google może monitorować ich użytkowników, zwykle przez 30 dni od ostatniej wizyty. Bazując na poprzednich wizytach Google przedstawia tym użytkownikom reklamy związane z ich zainteresowaniami podczas kolejnych odwiedzin strony Google.com, strony dowolnego partnera wyszukiwania lub innej strony w sieci reklamowej Google. Użytkownicy mogą jawnie zabronić wykorzystywania plików cookie, odwiedzając stronę ustawień reklam Google.

Szczegółowy wykaz plików cookie i znaczników remarketingowych wykorzystywanych w tej witrynie internetowej znajduje się tutaj.

Dzieci

Nigdy świadomie nie gromadzimy informacji pochodzących od dzieci. Zawsze prosimy rodziców lub opiekunów prawnych o pomoc poprzez nadzorowanie dzieci odwiedzających naszą witrynę i niepozwalanie im na przesyłanie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem tej witryny. Niniejsza witryna internetowa jest przeznaczona do użytku wyłącznie osób dorosłych.

Warunki korzystania z serwisu

Korzystanie z tej witryny internetowej, wszystkich dostarczanych produktów i usług podlega warunkom korzystania przedstawionym w niniejszej witrynie internetowej.