Ta säkerhet på gården på största allvar

SMART SÄKERHET

Säkert lantbruksarbete är framgångsrikt lantbruksarbete

Du arbetar inom en av världens farligaste branscher. Riskanalyser och ordentliga säkerhetskontroller är oerhört viktiga för att skydda dig själv och alla andra på gården. Använd våra kortfattade, praktiska säkerhetsguider som en läglig påminnelse om bästa praxis inom säkerhet på gården. De omfattar allt från regler för gödselslamarbete till att hålla barn säkra på din mark.

Vad lantbrukare tycker om säkerhet

 • Promo Image

  ”Säkerhetskontroller ska vara en självklarhet”

  William Sayers - Farm Safety Ambassador  

  ”Säkerhetskontroller är en ytterst viktig del av varje dags lantbruksarbete. Om de inte genomförs utsätts du själv och andra som arbetar på gården för allvarliga risker. Tro inte att du aldrig kommer att råka ut för olyckor.”

Work safe

 • Promo Image

  Upptäck säkerhetsproblemet

  Om du inte kan se det, kan du inte undvika det. Enkla åtgärder som att rengöra din vindruta eller installera en backkamera kan förhindra allvarliga skador eller livsförändrande personskador. Se och var synlig, eftersom man inte ens vill tänka på alternativet. 

 • Promo Image

  Det händer inte mig

  Gör säkerhet till din andra natur. Strunta inte i riskerna under din arbetsdag på gården. Ingen som helst lantbrukserfarenhet kan skydda dig mot olyckor om du väljer att vända ryggen åt säkerhet. Bara för att det inte har hänt betyder inte att det inte kan hända. Skydda alla på din gård genom att aldrig hoppa över säkerhetsåtgärderna.

 • Promo Image

  Det krävs mer än en chansning för att hålla sig säker

  Lämna inte säkerheten åt slumpen på din gård. Minska risken med regelbundna säkerhetskontroller, lämplig utbildning och rätt utrustning. Du skulle inte hoppa från ett plan utan att kontrollera din fallskärm – ta aldrig säkerheten på gården för given heller.

 • Promo Image

  Trötthet kan smyga sig på

  Trötta lantbrukare kan fatta dåliga beslut, ha längre reaktionstid och det är mer sannolikt att de råkar ut för olyckor. Lär dig att känna igen symptom på utmattning, i synnerhet när du har som mest att göra. Det är inte alltid den bästa lösningen att bara plöja på. Ordentlig vila kan leda till bättre produktivitet, säkrare lantbruksarbete och få jobbet snabbare gjort.

 • Promo Image

  Ta en paus för att prata

  Hängivenhet, stolthet och mental styrka? Nu beskriver vi vad som krävs för att vara lantbrukare. Du kanske inte ens tänker på att du pressar dig alldeles extremt eller arbetar under timtal i isolering för att få de resultat som behövs. Men hur ofta delar du med dig av dina upplevelser? Det är dags att prata om den glädje, kärlek, påfrestningar och allt annat som lantbrukarlivet innebär.

Material och råd

 • Promo Image

  Skogsbruk

  Vid en viss tidpunkt kommer de flesta lantbrukare att behöva ta itu med skogsbruksfrågor. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du följer riktlinjer, använder lämplig personlig skyddsutrustning och alltid använder rätt maskin eller utrustning för arbetet. Det finns fyra viktiga saker som vi anser att du ska veta när det gäller säkert arboristarbete på hög höjd. Läs mer ... 

 • Promo Image

  Brandsäkerhet

  Skador på byggnader, förråd och maskiner. Det kan vara förödande att hantera konsekvenserna av en brand. Ännu värre är att bränder kan orsaka skador och dödsoffer bland boskap och människor. Bränder kan som tur är förhindras. Påminn dig själv om brandsäkerhet och vad man ska göra i en nödsituation vid brand.

 • Promo Image

  Checklista för kraftuttagssäkerhet

  Kraftkällan för många av de maskiner som du använder varje dag med din traktor. En utrustningsdel som få lantbrukare kan klara sig utan. Med kraftuttagsaxlar som uppnår varvtal på upp till 1 000 varv/min händer dock olyckor snabbt och de är allvarliga.  

  Enkla åtgärder kan förhindra livsförändrande personskador. Tar du säkerhetsåtgärderna på allvar varje gång du aktiverar ditt kraftuttag?

 • Promo Image

  Arbeta med överliggande kraftledningar

  Visste du att elektricitet kan hoppa upp till 5 meter vid högspänning? Du behöver inte vidröra en kraftledning för att drabbas av allvarliga personskador eller ställas inför dyra skador på din utrustning. Ha kunskap om kraftledningar för allas säkerhet. Här är ett kort avsnitt om kraftledningssäkerhet och vad man gör i en nödsituation.

 • Promo Image

  Barnsäkerhet på gårdar

  Gårdar kan vara en underbar plats för barn att växa upp på och en fantastisk inlärningskälla. De är emellertid även farliga platser. Tragiskt nog dödas barn varje år i olyckor på gårdar.

  Barn är nyfikna och lekfulla och även om de är födda på gården är de inte immuna mot risker. Oavsett om de arbetar eller leker på en gård är det upp till dig att se till att de har ordentlig tillsyn.

  Nu är en bra tid att påminna dig själv om barnsäkerhet på gården.

 • Promo Image

  Arbete på höjd

  FSF-forskning visar att risken för att falla från höjd eller att träffas av ett fallande föremål står för nästan 30 % av alla olyckor med dödlig utgång inom lantbruket. Alla fall från höjd kan leda till långvariga personskador och påverka din verksamhet.

  De flesta fall inträffar antingen för att arbetet inte har planerats ordentligt eller att utrustningen är defekt eller olämplig.  Läs detta för att påminna dig själv om säkerhet vid arbete på höjd.

 • Promo Image

  Arbeta med maskiner

  Felaktigt använda eller defekta fordon och maskiner är en stor orsak till dödsfall och allvarliga personskador på gårdar. 

  Följ de här enkla reglerna för att hålla dig säker

  • Säkra stopp – ilagd handbroms, reglage i neutralläge, avstängd motor och borttagna nycklar
  • Planera jobben i förväg 
  • Ta aldrig bort eller modifiera skydd för att spara tid
  • Använd en maskin endast om du vet hur man använder den på ett säkert sätt och har fått lämplig utbildning 
  • Läs alltid tillverkarens instruktioner 

 • Promo Image

  Boskap: arbeta säkert

  Man kan förvänta sig att allmänheten inte är medveten om farorna vid arbete i nära kontakt med boskap, men lantbrukare har ingen ursäkt för att inte vidta lämpliga säkerhetsåtgärder varje dag. 

  Även om de flesta incidenter som inbegriper djur inte är dödliga skadas många män, kvinnor och barn varje år till följd av oklok risktagning. Vi är säkra på att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder, men läs vidare för en kort påminnelse.

 • Promo Image

  Arbeta med gödselslam

  Gödselslam producerar gaser som kan vara extremt giftiga och till och med leda till dödliga personskador. Den farligaste är vätesulfid. 

  Följ strikta säkerhetsregler vid hantering av gödselslam. Se till att du förstår exakt vad du hanterar så att du kan skydda dig på bästa sätt. Här följer sju saker som du bör veta om gödselslam.

 • Promo Image

  Lära sig att upptäcka utmattning

  Känner du igen symptomen på utmattning och vet du hur ska hantera dem? Utmattning är en stor orsak till olyckor på gården. Den påverkar ditt beslutsfattande och dina reaktionstider. Den kan slå till när du är som mest upptagen, vid kalvning, lamning, skörd, när du upplever stor press. 

  Men om du känner igen utmattning är de goda nyheterna att du kan kämpa emot.

 • Promo Image

  Frontlastare: arbeta säkert

  De flesta lantbrukare har erfarenhet av att arbeta med frontlastare. Användning av rätt utrustning på en traktor är oerhört viktigt för säkerheten, samt avgörande för effektivitet och för din garanti. Här följer sex saker du ska tänka på vid arbete med frontlastare

SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖR DIN GÅRD

Speglar, fönsterrutor och torkare av god kvalitet samt backkameror maximerar din sikt. Viktiga saker som personlig skyddsutrustning och reflexjackor håller dig skyddad och nya kraftuttagsskydd ser till att dina maskiner är säkra.

Fönsterrutor och speglar  Ta inga risker! Dina fönsterrutor och speglar är viktiga för din sikt. Om de är trasiga kontaktar du din återförsäljare.
Säkerhetskameror  Uppgradera sikten från din hytt med vårt sortiment av utvändiga kamerapaket.
Roterande varningsljus/belysning 

Maximera synligheten för din maskin och den aktuella uppgiften med AGCOs originallösningar för belysning, från utbyte av strålkastare till LED-arbetslampor och uppgradering av roterande varningsljus.

Torkarsystem 

Strimmiga fönsterrutor? Dags för torkarbyte och spolarvätska för vinterbruk. AGCOs originaltorkare är ditt hållbara utbytesalternativ.

Kraftuttagsskydd 

Vänta inte! Byt ut skadade kraftuttagsskydd för att minska risken för allvarliga personskador.

Personlig skyddsutrustning/skyddskängor 

Håll dig säker och synlig med ett utbud av personlig skyddsutrustning, t.ex. reflexjackor, skyddskängor, handrengöring och skyddsglasögon.

Smart Check

Be om en kostnadsfri SMART Check-kontroll, vilken omfattar en visuell säkerhetskontroll av din maskin.

Luftkonditioneringsservice 

Minska trötthet genom att se till att ditt hyttventilationssystem fungerar, rent och effektivt.