SMART SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W GOSPODARSTWIE

29 września 2022 r. 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W GOSPODARSTWIE

Mimo że niektóre dzieci mogą wydawać się na terenie gospodarstwa bardzo pewne siebie, nadal są narażone na duże ryzyko. Mogą zostać zranione lub zabite przez maszyny lub zwierzęta i są szczególnie podatne na zagrożenia. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom w gospodarstwie lub trzymanie ich z dala od niego.

Jeśli dzieci poniżej 16 roku życia spędzają czas na farmie, ich pobyt musi być zaplanowany i w pełni nadzorowany przez osobę dorosłą niezaangażowaną w żadną czynność roboczą. Jeśli w gospodarstwie są obecne dzieci, upewnij się, że wiedzą o tym wszystkie pracujące tam osoby. 

Oto kilka innych kwestii, o których warto pamiętać.

 

TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD MASZYN

 • Dzieci nie powinny przebywać w miejscach, w których poruszają się pojazdy.
 • Jeśli przewozisz dzieci (lub osoby dorosłe) w przyczepie rolniczej, zapewnij im bezpieczne miejsce do siedzenia i opiekę na czas całej podróży. 
 • Zawsze wyjmij kluczyki ze stacyjki, zamknij kabinę i upewnij się, że ładowacze czołowe są opuszczone na podłoże.
 • Warto sprawdzić lokalne przepisy prawa, ponieważ w wielu krajach dzieci poniżej 13 roku życia mają wyraźny zakaz prowadzenia jakichkolwiek maszyn rolniczych oraz jazdy na nich. 
 • Upewnij się, że ze wszystkich pojazdów jest dobra widoczność we wszystkich kierunkach, tak aby można było dostrzec dzieci. Codziennie sprawdzaj i czyść lusterka oraz szyby. 

CHROŃ DZIECI PRZED ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI

 • Duże zwierzęta hodowlane mogą nieumyślnie zranić lub zabić dzieci, dlatego należy trzymać dzieci z dala od miejsc, w których przebywają takie zwierzęta.
 • Zachowaj szczególną czujność w pobliżu zwierząt z młodymi.
 • Upewnij się, że wszystkie leki weterynaryjne są bezpiecznie zamknięte.

OGÓLNE ZAGROŻENIA W GOSPODARSTWIE DLA DZIECI

 • Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do pojemników z ziarnem.
 • Zawsze przechowuj środki chemiczne bezpiecznie zamknięte.
 • Rozważ montaż metalowych bramek, na które nie można się wspiąć.
 • Stogi siana mogą wyglądać, jak dobre miejsce do zabawy, ale mogą się przewrócić. Trzymaj drabiny z dala i zawsze sprawdzaj przed pracą, czy wewnątrz stogu nie znajdują się dzieci.