Aktualności, Gospodarstwo, Rolnictwo, Bezpieczeństwo, Bezpiecznie, bezpieczne gospodarstwo, bezpieczeństwo gospodarstwa, praca na wysokości, upadek, unikanie upadków,

SMART SAFETY

UNIKANIE UPADKÓW PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

29 września 2022 r. 

UNIKANIE UPADKÓW PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

Upadki podczas pracy w gospodarstwie mogą prowadzić do złamania kości, a nawet do czegoś gorszego. Skutkują koniecznością zrobienia sobie przerwy od pracy i nieuchronnie kosztują Cię pieniądze. Pomyśl o miejscach w gospodarstwie, w których może dojść do upadku, takich jak dachy, drabiny, pojazdy, stogi siana. Mając świadomość zagrożeń i wdrażając odpowiednie środki bezpieczeństwa, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko.

W miarę możliwości unikaj pracy na wysokości. Jeśli jednak jest konieczna, pamiętaj o następujących środkach bezpieczeństwa.

 

PLANUJ

  • Nie pracuj samodzielnie i w miarę możliwości korzystaj z usług wykwalifikowanego, profesjonalnego podwykonawcy.
  • Dokładnie zaplanuj wszelkie prace, które muszą być wykonywane na wysokości.
  • Sprawdź, czy w miejscu pracy nie ma napowietrznych linii energetycznych, nierównych podłóg lub miękkiego podłoża.

PRAWIDŁOWO KORZYSTAJ ZE SPRZĘTU

  • NIE ulegaj pokusie korzystania z niewłaściwego sprzętu, np. podnoszenia na wysokość na widłach lub łyżce ładowarki teleskopowej.
  • Upewnij się, że cały sprzęt jest odpowiedni, stabilny, wystarczająco mocny do pracy i regularnie kontrolowany.
  • W przypadku pracy z drabiną postępuj zgodnie z zasadą „4 do 1” (tj. na każde 4 jednostki w górę 1 jednostka wstecz).

PRAWIDŁOWO KORZYSTAJ Z DRABIN

  • Nie używaj drabiny przystawnej ani stopniowej, jeśli praca będzie wykonywana dłużej niż 30 minut.
  • ZAWSZE utrzymuj 3 punkty kontaktu z drabiną, aby zapewnić stabilność.
  • Podczas pracy na wysokości nie przeciążaj się i nie sięgaj zbyt daleko.