SMART SAFETY

UNIKANIE UPADKÓW PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

29 września 2022 r. 

UNIKANIE UPADKÓW PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

Upadki podczas pracy w gospodarstwie mogą prowadzić do złamania kości, a nawet do czegoś gorszego. Skutkują koniecznością zrobienia sobie przerwy od pracy i nieuchronnie kosztują Cię pieniądze. Pomyśl o miejscach w gospodarstwie, w których może dojść do upadku, takich jak dachy, drabiny, pojazdy, stogi siana. Mając świadomość zagrożeń i wdrażając odpowiednie środki bezpieczeństwa, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko.

W miarę możliwości unikaj pracy na wysokości. Jeśli jednak jest konieczna, pamiętaj o następujących środkach bezpieczeństwa.

 

PLANUJ

  • Nie pracuj samodzielnie i w miarę możliwości korzystaj z usług wykwalifikowanego, profesjonalnego podwykonawcy.
  • Dokładnie zaplanuj wszelkie prace, które muszą być wykonywane na wysokości.
  • Sprawdź, czy w miejscu pracy nie ma napowietrznych linii energetycznych, nierównych podłóg lub miękkiego podłoża.

PRAWIDŁOWO KORZYSTAJ ZE SPRZĘTU

  • NIE ulegaj pokusie korzystania z niewłaściwego sprzętu, np. podnoszenia na wysokość na widłach lub łyżce ładowarki teleskopowej.
  • Upewnij się, że cały sprzęt jest odpowiedni, stabilny, wystarczająco mocny do pracy i regularnie kontrolowany.
  • W przypadku pracy z drabiną postępuj zgodnie z zasadą „4 do 1” (tj. na każde 4 jednostki w górę 1 jednostka wstecz).

PRAWIDŁOWO KORZYSTAJ Z DRABIN

  • Nie używaj drabiny przystawnej ani stopniowej, jeśli praca będzie wykonywana dłużej niż 30 minut.
  • ZAWSZE utrzymuj 3 punkty kontaktu z drabiną, aby zapewnić stabilność.
  • Podczas pracy na wysokości nie przeciążaj się i nie sięgaj zbyt daleko.