Aktualności, Gospodarstwo, Rolnictwo, Bezpieczeństwo, Bezpiecznie, bezpieczne gospodarstwo, bezpieczeństwo gospodarstwa, zwierzęta hodowlane, postępowanie ze zwierzętami hodowlanymi, 10 wskazówek,

SMART SAFETY

10 WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI

29 września 2022 r. 

Zwierzęta gospodarskie

  1. Poświęć czas na poznanie specyfiki zachowań zwierząt hodowlanych, z którymi pracujesz.
  2. Upewnij się, że są one pod opieką przeszkolonych pracowników.
  3. Weź pod uwagę obniżoną sprawność osób po 65 roku życia. Wraz z upływem lat poruszamy się coraz wolniej.
  4. Upewnij się, że miejsce pracy jest bezpieczne i że wdrożono w nim odpowiednie środki bezpieczeństwa. Powinno być wyposażone w odpowiedni sprzęt, odpowiednie bramy, dobrze utrzymane podłoże, a wysokość ogrodzenia powinna być odpowiednia do hodowanych zwierząt.
  5. Podczas pracy ze zwierzętami należy zawsze mieć zapewnioną drogę ucieczki lub schronienie na wypadek sytuacji awaryjnych.
  6. Zapobiegaj przenoszeniu chorób i zakażeń ze zwierząt na ludzi, dbając o dobre praktyki higieny osobistej i stosując odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy ze zwierzętami.
  7. Zawsze zachowuj ostrożność w pobliżu krów i jałówek z nowo narodzonymi cielakami. NIGDY nie odwracaj się plecami do krowy po wycieleniu.
  8. Dopilnuj, aby wyłącznie osoby upoważnione i zaznajomione z bydłem lub osoby po odpowiednim szkoleniu mogły wchodzić do obór i zagród dla bydła lub do hali udojowej oraz obsługiwać bydło, zwłaszcza jeśli wiąże się to z pracą z jakimkolwiek bykiem.
  9. W miarę możliwości zawsze zapewnij obecność dwóch osób.
  10. Nie dopuszczaj małych dzieci do pomieszczeń, w których przebywa bydło. Nie pozwalaj im także pielęgnować bydła.