SMART SAFETY

10 WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI

29 września 2022 r. 

Zwierzęta gospodarskie

  1. Poświęć czas na poznanie specyfiki zachowań zwierząt hodowlanych, z którymi pracujesz.
  2. Upewnij się, że są one pod opieką przeszkolonych pracowników.
  3. Weź pod uwagę obniżoną sprawność osób po 65 roku życia. Wraz z upływem lat poruszamy się coraz wolniej.
  4. Upewnij się, że miejsce pracy jest bezpieczne i że wdrożono w nim odpowiednie środki bezpieczeństwa. Powinno być wyposażone w odpowiedni sprzęt, odpowiednie bramy, dobrze utrzymane podłoże, a wysokość ogrodzenia powinna być odpowiednia do hodowanych zwierząt.
  5. Podczas pracy ze zwierzętami należy zawsze mieć zapewnioną drogę ucieczki lub schronienie na wypadek sytuacji awaryjnych.
  6. Zapobiegaj przenoszeniu chorób i zakażeń ze zwierząt na ludzi, dbając o dobre praktyki higieny osobistej i stosując odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy ze zwierzętami.
  7. Zawsze zachowuj ostrożność w pobliżu krów i jałówek z nowo narodzonymi cielakami. NIGDY nie odwracaj się plecami do krowy po wycieleniu.
  8. Dopilnuj, aby wyłącznie osoby upoważnione i zaznajomione z bydłem lub osoby po odpowiednim szkoleniu mogły wchodzić do obór i zagród dla bydła lub do hali udojowej oraz obsługiwać bydło, zwłaszcza jeśli wiąże się to z pracą z jakimkolwiek bykiem.
  9. W miarę możliwości zawsze zapewnij obecność dwóch osób.
  10. Nie dopuszczaj małych dzieci do pomieszczeń, w których przebywa bydło. Nie pozwalaj im także pielęgnować bydła.