SMART SIKKERHET

UNNGÅ FALL NÅR DU ARBEIDER I HØYDEN

29. september 2022

Arbeide i høyden

Fall under arbeid på gården kan føre til brukne bein eller det som er enda verre. Det betyr at du taper både tid og penger. Tenk på steder på gården der det er mulig å falle – tak, stiger, kjøretøy, høystakker, siloer Vær klar over farene og iverksett riktige sikkerhetstiltak for å redusere risikoen.

Unngå å arbeide i høyden der det er mulig, men hvis du må kan du vurdere disse sikkerhetstiltakene først.

PLAN

  • Ikke arbeid alene og bruk en dyktig, profesjonell entreprenør når det er mulig.
  • Planlegg nøye alt arbeid som må gjøres i høyden.
  • Se etter overliggende kraftledninger, ujevne gulv eller mykt underlag.

BRUK UTSTYRET RIKTIG

  • IKKE la deg friste til å bruke feil utstyr, for eksempel å bli løftet opp på gaflene eller i skuffen til en teleskoplaster.
  • Sørg for at alt utstyr er egnet, stabilt og sterkt nok for jobben og kontrolleres regelmessig.
  • Følg reglen for stiger med 1 av 4 (dvs. 1 enhet ut per 4 enheter opp).

ARBEID RIKTIG MED STIGER

  • Ikke bruk en skjev lendene stige eller trappestige hvis oppgaven tar mer enn 30 minutter.
  • Du må ALLTID ha tre kontaktpunkter med stigen for å sikre stabilitet.
  • Ikke overbelast eller prøv å rekke over for mye når du arbeider i høyden.