SMART SIKKERHET

Brann på gård: Slik kan du forebygge

29. august 2023

SMART Safety brannsikkerhet

Det oppbevares som regel mange ulike brennbare materialer på gårder, noe som gjør at det alltid finnes en viss brannrisiko. Mange gårder ligger også avsides til og har dårlig tilgang på vann. Derfor skal det ikke mye til at en eventuell brann lett kommer ut av kontroll.

Konsekvensene av en brann kan være grusomme på en gård både med tanke på skader og påvirkning av driften, så det lønner seg å forebygge.

Fem ting du bør gjøre for å forebygge brann

 • Utfør en brannrisiko
 • Sørg alltid for at brannruter er åpne, og ikke la avfall eller andre brennbare materialer ligge å slenge.
 • Sørg for at alle på gården vet hva de må gjøre hvis det skulle oppstå brann. Ha alltid med deg mobiltelefon, særlig hvis du jobber alene.
 • Sørg for at alt brannslokkingsutstyr er i god stand og at det blir vedlikeholdt regelmessig. Det må alltid være lett tilgjengelig, og alle må vite hvor det befinner seg.
 • Sørg for at innkjøringen til gården er tydelig merket og at nødetatene lett kan komme til.

Dette må du gjøre hvis det skulle oppstå brann

 1. Kom deg i sikkerhet unna brannen.
 2. Ring nødetatene.
 3. Hold deg unna brannen.
 4. Og når alle er trygge:
 • flytt husdyr til et trygt sted i tilfelle brannen sprer seg.
 • vær klar til å bruke gårdens utstyr for å assistere brann- og redningstjeneste for å flytte halm/gress osv.