SMART SIKKERHET

TI TIPS TIL TRYGGERE OMGANG MED HUSDYR

29. september 2022

Husdyr: trygt arbeid

  1. Ta deg tid til å forstå atferden til husdyrene du jobber med.
  2. Sørg for at de håndteres av personer som har fått opplæring.
  3. Vurder smidigheten til personer over 65 år. Vi beveger oss ikke like raskt når vi blir eldre.
  4. Sørg for at arbeidsområdet er trygt og har sikkerhetstiltak på plass. Det bør finnes gode brukerveiledninger, tilstrekkelige porter, en godt vedlikeholdt undersøkelsesbås og gjerdehøyder som passer for dyrene på innsiden.
  5. Sørg for at du alltid har en rømningsvei eller et tilfluktssted når du arbeider med dyr.
  6. Stopp sykdom eller infeksjon som går fra dyr til mennesker ved å sikre at du har god personlig hygienepraksis og bruker riktig klær når du arbeider med dyr.
  7. Vær alltid forsiktig rundt kyr og kviger med nyfødte kalver, og snu ALDRI ryggen til en ku etter kalving.
  8. Sørg for at kun personer som er autorisert og kjent med storfe eller de som har fått nødvendig opplæring får lov til å gå inn i storfefjøs, binger eller melkebåsen for å håndtere storfe, spesielt hvis dette innebærer arbeid med okser.
  9. Hvis mulig bør det være to personer til stede.
  10. Ikke la barn gå inn i stallen eller håndtere storfe.