SMART SAFETY

7 TING, DU SKAL VIDE OM GYLLE

29. september 2022

Arbejde med gylle

  1. ÉT ÅNDEDRAG KAN VÆRE DRÆBENDE – gyllegas i den rette koncentration kan være dræbende. Den farligste gas, hydrogensulfid, kan angribe din lugtesans, selv ved lave koncentrationer, hvilket betyder, at du ikke kan lugte det. Ved højere koncentrationer kan det påvirke vejrtrækningen og medføre forvirring og i sidste ende, at du falder om. 
  2. Mange mennesker er druknet i eller blevet kvalt af gylle eller gyllegas – og en anden person, der forsøger at redde dem, bliver ofte også dræbt.
  3. Indhegn bassiner, beholdere og tanke sikkert, så ingen kan falde ned i dem eller kravle op i dem. Sørg for, at ingen kommer i nærheden af områder, hvor der opbevares gylle. 
  4. Planlæg omhyggeligt omrøring og pumpning af gylle. Hold uvedkommende personer væk.
  5. Bland eller omrør på dage, hvor det blæser, og bland altid fra en position uden for bygninger. Ved omrøring inde i en bygning skal der være flere sikkerhedsforanstaltninger, og det bør undgås.
  6. Der frigives gas, så snart omrøringen starter.
  7. Ingen bør have adgang til det område, hvor der foretages omrøring af gylle, før mindst 30 minutter efter arbejdets afslutning.